It's Time to Move Forward

 
 

 


ניהול הטיפול בסרטן שד מוקדם מתחיל בהערכת סיכון מדויקת ביותר

®PROSIGNA פרוסיגנה היא בדיקה גנומית המאושרת ע"י ה- FDA מנהל התרופות והמזון האמריקאי , CE אירופאי ומשרד הבריאות הישראלי*, המיועדת להערכת סיכון מדויקת ביותר להישנות גרורתית של סרטן השד שאובחן בשלב המוקדם לטווח הארוך של 10 שנים.


מטופלות סרטן שד בשלב מוקדם בגיל הבלות עם רצפטורים הורמונליים חיוביים (HR+) ו- HER2 שלילי, עם בלוטות חיוביות (1-3 בלוטות) או בלוטות שליליות**

למי הבדיקה מיועדת

עפ"י הנחיות הטיפול הבינלאומיות, בדיקת ה PROSIGNA מסייעת לרופא/ה להתאים את הטיפול לחולות באופן אישי על ידי סיוע בהחלטה הרפואית לגבי טיפול כימותרפי משלים. ניתן למנוע טיפול כימותרפי לחולות בעלות סיכון נמוך עם הבדיקה, בעוד שיש לשקול מתן טיפול כימותרפי משלים לחולות בסיכון גבוהה עם הבדיקה (1).

הטכנולוגיה הייחודית של בדיקת ה PAM50)PROSIGNA), בודקת את רמת הביטוי הגנטית של 50 גנים בגידול הסרטני ובוחנת את הסיכון לחזרה מרוחקת של המחלה בטווח הרחוק של 10 שנים, ברמת דיוק גבוהה ביותר, ובהתבסס על הביטויים הגנטיים הייחודיים של כל גידול, המשוקללים יחד עם הנתונים הקליניים של כל מטופלת.

תוצאות הבדיקה ניתנות לרופא/ה המטפל/ת באמצעות ציון מספרי מ- 0-100 שעל פיו מתקבלת הערכת הסיכון של כל מטופלת : רמת סיכון נמוכה, בינונית או גבוהה. לאחר מכן, הרופא/ה המטפל/ת והחולה דנים באפשרויות הטיפוליות העומדות בפני החולה בהתאם לתוצאות הבדיקה.

מטרת הבדיקה

PROSIGNA הוכיחה באוכלוסייה כלל ארצית, כי היא מספקת  מידע בעל ערך רב מעבר לנתונים הקליניים והפתולוגיים של חולות סרטן שד בשלב מוקדם ומסייעת להעריך את הסיכון שלהן לחזרת המחלה בטווח  של 10 שנים, ובהתאם לרמת מעורבות הבלוטות בנפרד: בלוטה אחת, שתי בלוטות שלוש בלוטות או ללא מעורבות בלוטות.(2)

הערכת סיכון מדויקת ביותר

הבדיקה ניתנת לכל המטופלות להן היא מיועדת במסגרת הסל של קופות החולים: כללית, מכבי ומאוחדת.

מי זכאית לבדיקת הפרוסיגנה

גילוי מוקדם של סרטן השד הינו הגורם המרכזי בסיכויי הריפוי מהמחלה. למעשה, גילוי מוקדם של סרטן שד וטיפול מתאים הינם הדרך הטובה ביותר להירפא מהמחלה.

יחד עם זאת, חשוב לדעת כי לחלק מהמטופלות עם סרטן שד המאובחנות בשלב המוקדם קיים סיכוי לחזרה של המחלה בטווח הארוך של 10 שנים ויותר (3). על כן, קיימת חשיבות רבה לביצוע בדיקה גנטית להערכת הסיכון לחזרת המחלה, לצורך התאמת הטיפול היעיל ביותר עבור כל מטופלת באופן אישי.

גילוי מוקדם של סרטן השד


יצירת קשר

Prosigna_israel@nanostring.com


* FDA-510K Cleared / CE marked 

** התווית בדיקת הפרוסיגנה היא למטופלות סרטן שד בשלב מוקדם בגיל הבלות עם רצפטורים הורמונליים חיוביים (HR+) ו- HER2 שלילי, עם בלוטות חיוביות (1-3 בלוטות, שלב II או IIIA) או בלוטות שליליות (שלב I או II) שיטופלו בטיפול הורמונלי משלים.

 

1. Use of Biomarkers to Guide Decisions on Adjuvant Systemic Therapy for Women With Early-Stage Invasive Breast Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. Lyndsay N. Harris, Nofisat Ismaila, Lisa M. McShane, et al. Journal of Clinical Oncology 2016 34:10, 1134-1150.

2. PAM50 Risk of Recurrence Score Predicts 10-Year Distant Recurrence in a Comprehensive Danish Cohort of Postmenopausal Women Allocated to 5 Years of Endocrine Therapy for Hormone Receptor–Positive Early Breast Cancer. Anne-Vibeke Lænkholm, Maj-Britt Jensen, Jens Ole Eriksen, et al. Journal of Clinical Oncology 2018 36:8, 735-740.

3. 20-Year Risks of Breast-Cancer Recurrence after Stopping Endocrine Therapy at 5 Years. Hongchao Pan, Richard Gray, Jeremy Braybrooke, et al. The New England Journal of Medicine 2017; 377:1836-1846.


© 2014-2018 NanoString Technologies, Inc. All rights reserved. NanoString, the NanoString Technologies logo, nCounter, Prosigna and the Prosigna logo are trademarks and/or registered trademarks of NanoString Technologies, Inc. in various jurisdictions.